Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

รับติดตั้งเครื่องทำออกซิเจนและผลิตน้ำในแบรนด์ต่างๆ

  • น้ำออกซิเจน
  • น้ำดื่มธรรมดา
  • รับออกแบบ และติดตั้งระบบเครื่่องผลิตน้ำระบบนาโนออกซิเจน และระบบธรรมดา

 น้ำออกซิเจนกับสุขภาพ

น้ำออกซิเจนกับโรคปวดศีรษะ

 

    

ไมเกรน  เส้นเลือดสมองตีบ โรคปวดหัวเวียนหัวทุกชนิดเกิดจากสมองขาดออกซิเจน (Cerebral Hypoxia) งานวิจัยของ Prof. A.Pakdaman ทดลองให้ผู้ป่วยดื่มน้ำดื่มที่มีออกซิเจนสูง ครั้งละ 330 cc. วันละ 2-3 ครั้ง ในผู้ป่วยจำนวน 12 ราย เป็นหญิง 8 ราย และชาย 4 ราย ที่มีอาการปวดหัวธรรมดา , ปวดหัวไมเกรน , ปวดหัวเครียด , อาการปวดประจำเดือน อีกทั้งปวดเมื่อยตามข้อและกล้ามเนื้อ  พบว่า ผู้ป่วย 9 ใน 12 ราย มีอาการดีขึ้นมาก (ร้อยละ 75) และอีก 3 คน มีอาการดีขึ้นเล็กน้อย (ร้อยละ 25)

 

 

 

 

 

น้ำออกซิเจนกับโรคตา

 

 

    ผู้ป่วยจำนวน 6 ราย ที่เป็นโรคตาชนิด (Sicea-Syndromp Gland-papillae) รักษาโดย Prof. A.Pakdaman ด้วยการดื่มน้ำที่มีปริมาณออกซิเจนสูงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าความดันในลูกตาลดลง อีกทั้งอาการ Subjective และObjective ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำออกซิเจนกับโรคทางเดินอาหาร

 

      การศึกษาทางคลินิก พบว่า เมื่อดื่มน้ำออกซิเจนไปในสภาวะที่เป็นกรดเช่นในกระเพาะอาหาร ออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับกรดเกลือที่ผลิตจาก(HCl)เซลของกระเพาะอาหารเกิดเป็นน้ำตามสูตรเคมี 1/2O2+2e-+2H+-->H2O ( Pakdaman A. Der Freic Arzt,S.54-65 (11/1992) การดื่มน้ำออกซิเจนสูงๆจึงช่วยลดกรดและรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้

         น้ำดื่มที่มีปริมาณออกซิเจนสูงๆ ยังช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะดีขึ้น ลดปัญหาท้องอืด และอาการจุกแน่นหน้าอกจากภาวะกรดไหลย้อน อีกทั้งยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เฮลิโกแบคเตอร์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแผลในกระเพาะอาหารแบบเรื้อรังด้วย

     น้ำอุ่นจะมีปริมาณออกซิเจนน้อยกว่าน้ำเย็น เนื่องจากออกซิเจนจะแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของน้ำเรียกว่า Water Membrane และจะปล่อยจากน้ำเมื่อสัมผัสถึง Mitrocondival Tissue ในอวัยวะต่างๆ

   การวัดความดันของออกซิเจน (PO2: Oxygen Pratial Pressure) ในเลือดดำ ก่อนและหลังการกินน้ำออกซิเจนที่มีปริมาณ 45 Mg./L 330 cc. ในคน 20 คน พบว่า PO2 ในเลือดสูงขึ้นจาก 19.5 mmHg. เป็น 30 mmHg. ในเวลา 30 นาที และคงอยู่นานประมณ 3-4 ชั่วโมง (Institute of Anesthesiology , Johannes Gratenberg University Mainz/Germany 92/1992)

 

 

 

น้ำออกซิเจนกับทารกในครรภ์

 

    ทารกในครรภ์นอกจากจะได้รับออกซิเจนจากแม่ทางสายสะดือแล้ว ถุงลมในปอดทารกซึ่่งอยู่ในน้ำคร่ำดูดซึมออกซิเจนจากน้ำคร่ำของแม่อีกทางหนึ่งด้วย แสดงให้เห็นความสำคัญของออกซิเจนในน้ำเป็นเหตุผลที่นำน้ำที่มีออกซิเจนสูงมา ใช้ในการแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวัดคลื่นหัวใจก่อนและหลังการดื่มน้ำออกซิเจนสูง

 

        ผู้ป่วยจำนวน 6 ราย มี Cadiac Arrythmia และ Cingetive Heart Failure มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งด้านคลื่นไฟฟ้าหัวใจระยะยาว และ Exercise ECG.หลังจากได้รับน้ำออกซิเจนสูง

 

 

น้ำออกซิเจนกับโรคมะเร็ง

 

    วิธีที่ดีที่สุดในการทำสงครามกับมะเร็ง คือ การไม่ให้เซลส์มะเร็งได้รับอาหารที่ทำให้เซลเจริญเติบโต ได้แก่ นม , เนื้อสัตว์ และน้ำตาล

        สภาวะที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่างๆ ในร่างกายลดลง เช่น การให้เคมีบำบัด (Chemotherapy) การฉายแสง (Radiotherapy)  หลังการผ่าตัดความเครียดเกิดจาก Hypoxia ของเซลส์ และขาดแคลนพลังงานจำเป็นต้องรักษาด้วยการให้ออกซิเจน

         มีการวิจัยออกซิเจนในเนื้อเยื่่อของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่ลำคอ จำนวน 20 รายโดย Eble M. Jetal (1996) หลังดื่มน้ำที่มีออกซิเจนเข้มข้น 60 Mg./L 300 cc. (เครื่องมือชื่อ Kimo-PO2-Histography) พบว่าปริมาณออกซิเจนในเซลส์มะเร็งสูงขึ้น     ซึ่งช่วยให้เซลส์ไวต่อการให้ยาเคมีบำบัด หรือฉายแสงทำให้เซลส ์มะเร็งถูกทำลายรวดเร็วขึ้น (Hockel M.,1994)

        คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจำนวน 32 ราย ที่ได้รับการผ่าตัดฉายแสงให้เคมีบำบัดจะมีอาการคลื่นไส้ , อาเจียน , เวียนหัว , ปวดหัว , เดินเซ , พูดไม่ชัด ฯลฯ ลดลงในผู้ป่วยที่ได้รับน้ำดื่มออกซิเจน (A. Pakdomen,1998)

        จากการศึกษาและวิจัยพบว่าภาวะการขาดออกซิเจนทำให้มะเร็งโตเร็วและอายุขัยผู้ป่วยสั้นลง การให้ออกซิเจนสูงๆและแก้ปัญหาโลหิตจาง ทำให้มะเร็งโตช้าลง ลดความรุนแรงของมะเร็ง

 

 

 

น้ำดื่มออกซิเจน

 

        เซลส์มะเร็งไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนเป็นจำนวนมาก การออกกำลังกายทุกวันและการหายใจลึกๆ จะช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นลงไปถึงระดับเซลส์ การบำบัดด้วยออกซิเจนถือเป็นวิธีการรักษาอีกทางหนึ่งในการทำลายเซลส์มะเร็ง  เมื่อเซลส์ป่วยยากจะไปทำลายเชื้อโรคที่ทำให้เซลส์ป่วย แต่ออกซิเจนจะเข้าไปซ่อมแซมเซลส์ที่ป่วยให้กลับคืนสู่สภาพเซลปกติ