Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

รับติดตั้งเครื่องทำออกซิเจนและผลิตน้ำในแบรนด์ต่างๆ

  • น้ำออกซิเจน
  • น้ำดื่มธรรมดา
  • รับออกแบบ และติดตั้งระบบเครื่่องผลิตน้ำระบบนาโนออกซิเจน และระบบธรรมดา

Water for Life

 

    ลักษณะของน้ำดื่มในอุดมคติที่มีคุณประโยชน์กับร่างกายมนุษย์มีดังนี้


    
1. ปราศจากสารปนเปื้อนทางเคมี และสารอินทรีย์ต่าง ๆ อาทิ เชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก สารเคมี ฯลฯ


    2. ประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย อาทิ โปแตสเซียม แมกมีเซียม แคลเซียม เป็นต้น การที่น้ำมีแร่ธาตุละลายอยู่มากจะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว นอนหลับ สดใส กระปรี้กระเปร่า ลดคอลเลสเตอรอล และจิตใจสงบ รู้สึกผ่อนคลาย


    3. มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้แทรกซึมสู่เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำพาสารอาหาร และออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างทั่วถึง และนำพาของเสียออกมาจากเซลล์ไปทิ้งได้


    4. มีความกระด้างของน้ำปานกลาง มีประจุไฟฟ้าสูงและเป็นสื่อนำความร้อนที่ดี


    5. มีความเป็นด่างอ่อน ๆ โดยมีค่าความเป็นกรด - ด่างระหว่าง pH 7.25 - 8.50 เพื่อช่วยกำจัดความเป็นกรด และของเสียในร่างกาย ทำให้ร่างกายมีภาวะที่สมดุล


    6. มีปริมาณออกซิเจนเจือปนอยู่ด้วยสูง วัดค่าได้ประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือมากกว่า

 

 

ลักษณะของน้ำดื่มที่ควรหลีกเลี่ยง

 

     1. น้ำอ่อน คือ น้ำที่ไม่มีแร่ธาตุและมีส่วนเกี่ยวพันกับการเกิดโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง


    2. น้ำกลั่น คือ น้ำที่ไม่มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ละลายอยู่เลยเป็นผลให้ร่างกายต้องดึงแร่ธาตุที่จำเป็น เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และเกลือแร่อื่น ๆ ออกมาใช้ จึงอาจทำให้ร่างกายขาดแร่ธาตุเหล่านี้ ก่อให้เกิด โรคหัวใจ และหลอดเลือดจนเป็นอันตรายถึงชีวิต

 

     3. น้ำดื่มบรรจุขวด ที่มีสารปนเปื้อนและไม่ได้มาตรฐานแม้จะดูใส และปลอดภัยกว่าน้ำประปา แต่ 25 % ของน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นเพียงการนำน้ำประปามาใส่ขวด และปรับปรุงคุณภาพเล็กน้อยเท่านั้น


   4. น้ำประปาที่มีคลอรีนเป็นส่วนผสม ซึ่่งช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่จะก่อให้เกิดสารพิษชื่อไตฮา โลมีเทน (Trihalomethanes-THM) เกิดจากคลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในธรรมชาติซึ่งละลายอยู่ในน้ำ ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โลหิตจาง มะเร็งลำไส้ใหญ่ สมองเสื่อม เป็นต้น


    5. น้ำอัดลม ทำมาจากน้ำกลั่นหรือน้ำอ่อนที่ไม่มีแร่ธาตุ ทำให้ร่างกายต้องสูญเสียแร่ธาตุและดึงแร่ธาตุที่ จำเป็นออกมาใช้ อาทิแคลเซียมและแร่ธาตุเหล่านี้จะสูญเสียออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะ และอื่น ๆ ซึ่งการสูญเสียแร่ธาตุจากร่างเหล่านี้ จะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมา เช่น กระดูกพรุน, ข้ออักเสบ, ความเสื่อม, แก่ก่อนวัย เป็นต้น


    6. น้ำหวาน / น้ำผลไม้สำเร็จรูป เป็นเพียงน้ำตาลผสมกับสีและน้ำ โดยแต่งกลิ่นธรรมชาติเข้าไปและอาจเติมวิตามินหรือแร่ธาตุปะปนอยู่บ้าง    แต่จะก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดีกับร่างกายในระยะยาว มลพิษในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราสามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย โดยมากับอาหาร ,น้ำดื่ม และอากาศที่เราหายใจ นอกจากนี้ ชีวิตที่ถูกกดดันจากค่าครองชีพ การดิ้นรนเพื่อชีวิตอยู่รอด ก่อให้เกิดความเครียดทั้งจิตใจและร่างกาย การไม่รู้จักดูแลสุขภาพของตนเองอาจเพราะความไม่รู้หรือเพราะความประมาท สิ่งต่างๆเห่ลานี้ได้พุ่งเข้ามาทำลายระบบต้านทานของร่างกาย ทุกวินาที ทุกนาที และทุกชั่วโมง จนถึงจุดที่ร่างกายต่อสู้ต้านทานไม่ได้เพราะขาดกำลังสนับสนุน แนวตั้งรับถูกทำลาย ร่างกายก็จะพ่ายแพ้ทำให้เกิดโรคเรื้อรัง (Chronic illness) เกิดโรคความเสื่อม (Degenerative Diseases) ความแก่ (Aging) ถ้ามาเยือนด้วยอัตราเร่งกว่าที่ควรคือ แก่เร็วขึ้น แต่การรักษาแบบปัจจุบันก้าวหน้ามากทำให้ท่านตายช้าลง บทสรุปง่ายๆ ก็คือ ตายช้าแต่แก่เร็ว

 


น้ำดื่มในอุดมคติ

            นักวิจัยซึ่งเป็นนายแพทย์ชาวญี่ปุ่น เชื่อว่า ร่างกายของมนุษย์ถูกโจมตีโดยอนุมูลอิสระ (Free Radical) ตลอดเวลา เพราะสิ่งปนเปื้อนที่เป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอนุมูลอิสระมีอยู่ทั่วๆไป มีอยู่ทั้งในอากาศที่เราหายใจ อาหารที่เรากินและน้ำที่เราใช้ดื่ม ซึ่งอนุมูลอิสระที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกายจะถูกทำลายภูมิต้านทานพ่ายแพ้ ก็หมายถึงการเกิดการเจ็บป่วย และรวมถึงการเกิดมะเร็งขึ้นได้    กลุ่มนักวิจัยยังพบว่า น้ำดื่มมีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยและชะลอความชราได้ ก็ต้องอาศัยน้ำดื่มที่มีคุณภาพ น้ำยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของเลือดเพราะเป็นน้ำถึง 92 เปอร์เซ็นต์ เลือดจะนำสารอาหารทั้ง 5 หมู่ สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ออกซิเจนรวมทั้งเอนไซม์ (Enzyme) ไปให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายและป้องกันเซลล์โดยน้ำจะละลายสารพิษออกมา แล้วนำไปทำลายที่ตับหรือทิ้งออกไปนอกร่างกายในรูปของอุจจาระ ปัสสาวะ และเหงื่อ การที่สารพิษ (Toxin)
         น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยล้างพิษของความเป็นกรดและช่วยเป็นตัวกันชน (Buffer) ให้ร่างกาย เพื่อสร้างความสมดุล ในปัจจุบันมีมากทั้งจำนวนและชนิดใหม่ๆ ออกมาปนเปื้อนทั้งในอาการและน้ำดื่ม ทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักในการใช้น้ำละลายสารพิษเพื่อขับออกไปทิ้งอยู่ตลอดเวลา

 

            น้ำดื่มในอุดมคติจึงควรมีลักษณะดังนี้

            1. น้ำแร่ (Mineral Water) คือน้ำที่มีเกลือแร่จำเป็นละลายอยู่


            2. น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่าง (Alkaline Water)


            3. น้ำที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก (Micro Cluster หรือ Small Cluster)


            4. น้ำที่ไม่มีสิ่งเจือปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก ฯลฯ

            เนื่องจากน้ำในร่างกายมีถึงร้อยละ 70 คุณภาพของน้ำที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายจึงมีความสำคัญต่อชีวิต น้ำจะต้องตอบสนองความต้องการของร่างกาย น้ำที่เห็นไม่ใช่ว่าจะมีคุณค่าเท่าเทียมกันหมด เราต้องคำนึงถึงความสะอาด ไม่มีสารเคมีหรือโลหะหนักเจือปน มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ มีขนาดของโครงสร้างที่เล็ก (Micro Cluster) มีเกลือแร่ที่ละลายอย่างพอเพียง ความขุ่นต่ำและปริมาณที่ใช้ดื่มอย่างพอเพียงด้วย แร่ธาตุที่ดีต้องมีกำเนิดมาจากทะเลและมีโครงสร้างเล็ก (Micro Stage) เพราะจะทำให้ร่างกายนำไปใช้ได้ง่ายกว่าแร่ธาตุที่มาจากอาหารทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นความลับทางการค้าของแต่ละบริษัทที่พยายามทำให้แร่ที่เติมลงไปในน้ำมี ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งท่านสามารถตรวจดูจากรายงานผลการวิเคราะห์ของบริษัทถึงชนิดของแร่ธาตุต่างๆ ในน้ำดื่มนั้นๆได้
น้ำที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก (ซึ่งวัดโดย Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer) จะทำให้แก้กระหาย (Hydration) และแก้อาการขาดน้ำได้รวดเร็ว (Dehydration) การที่มีโครงสร้างเล็กและอยู่ในรูปหกเหลี่ยม (Hexagonal Shape) ทำให้ซึมผ่านเข้าออกเซลล์ได้สะดวกโดยแทรกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้รวดเร็ว สามารถพาสารอาหารและออกซิเจนเข้าไป และนำคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียต่างๆ ออกมาจากเซลล์ เพื่อนำไปทิ้งนอกร่างกายได้โดยสะดวก


            น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ จะช่วยกำจัดความเป็นกรดและของเสีย (Acidic Waste) ในร่างกาย ร่างกายในสภาวะสมดุลต้องการค่า pH 7.4 แต่อาหารที่เรากินรวมทั้งน้ำอัดลม จะมีค่า pH เป็นกรด และเครื่องดื่มประเภทโคล่ามี pH แค่ 2.5 เท่านั้น ยิ่งความเครียดทางร่างกายเนื่องจากทำงานใช้กำลังและอยู่ในที่ร้อนๆ รวมทั้งความเครียดทางจิตใจ ล้วนแต่สร้างความเป็นกรดในร่างกาย การสะสมของเสียที่เป็นกรด (Acidic Waste) นี้ เป็นต้นเหตุของความชรา เมื่อรวมทั้งเซลล์ในร่างกายที่อยู่ในสภาพขาดน้ำเรื้อรัง ความแก่จะยิ่งมาเร็วกว่าปกติ น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยล้างพิษของความเป็นกรด และช่วยเป็นตัวกันชน (Buffer) ให้ร่างกาย เพื่อสร้างความสมดุล  มีผู้กล่าวว่า น้ำที่คุณสมบัติตามอุดมคติ จะช่วยส่งให้ความชราคืนกลับไป (Reverse Aging Agent) และในนิยายของกรีกโบราณก็พูดถึงน้ำพุ ซึ่งคือน้ำแร่ที่ชะลอความแก่ และยังมีผู้คนที่พยายามเสาะหาน้ำพุของความเป็นหนุ่มสาว (Fountain of Youth)

 

            ดังนั้นน้ำดื่มที่ดีหรือน้ำดื่มในอุดมคติ ย่อมช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของร่างกาย ซึ่งสามารถอธิบายได้ง่ายๆ เช่น ระบบเลือดดีขึ้นเพราะเม็ดเลือดแดงไม่ขาดน้ำ (Better Blood From Better Hydration) น้ำมีรสดี (เพราะสะอาดและมีโครงสร้างเล็กหรือ Small Cluster ทำให้ต่อมรับรสรู้สึกได้) น้ำช่วยป้องกันมะเร็ง (เพราะเซลล์มะเร็งไม่ชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีออกซิเจนสมบูรณ์ (Warburg 1932) หรือสิ่งแวดล้อมที่มีฤทธิ์เป็นด่าง) น้ำทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น (การอ่อนเพลียบางครั้งเกิดจากการขาดน้ำเรื้อรัง –Chronic Dehydration) ฯลฯ


            


ผู้เขียน
ศ.ดร.นพ. สมศักดิ์ วรคามิน
Prof. Somsak Varakamin M.D., Dr.PH.
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5
กุมภาพันธ์ 2549